Viên uống bổ phổi LUNG CARE+

  • Hỗ trợ nâng cao sức khỏe
  • Giúp tăng cường thể lực
  • Hỗ trợ hệ hô hấp khỏe mạnh