VIÊN TĂNG CƯỜNG SINH LÝ NAM OYSTER GOLD

  • Hỗ trợ tăng cường sinh lý;
  • Tăng cường sức khỏe sinh sản ở nam giới;
  • Hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới.