VIÊN NANG NANO FUCOIDAN GOLD

– Hạn chế quá trình oxy hóa.
– Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.
– Hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị.