VIÊN ĐẠI TRÀNG BIFIDO PLUS

Bổ sung lợi khuẩn đường ruột

Hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột