Monthly Archives: Tháng Tám 2021

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN HIROKI ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Ngày 12-8-2021, Công ty cổ phần Hiroki chung tay góp phần ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 tại Hà Nội. Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, gây ra những thiệt hại về người, vật chất và tinh thần, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh […]