[TUY?N G?P] 05 NHN VIN KINH DOANH L??NG CAO

[TUY?N G?P] 05 NHN VIN KINH DOANH L??NG CAO????

??CNG TY AN PHT (jpanwell) ?ang c?n tuy?n 05 b?n cho v? tr T? v?n kinh doanh (lm vi?c t?i H N?i & TP.HCM, gi? hnh chnh, l??ng t? 6 ??n 12 tri?u/thng, l??ng c?ng t? 4 tri?u).
?Ch? c?n b?n c ngo?i hnh kh, g??ng m?t d? nhn, v gi?ng ni d? nghe l ok r?i?.

Chi ti?t xem bn d??i????nh.
????G?i ngay CV vo jpanwellcs@gmail.com no????(tag b?n b vo n?u mu?n nh ^^)
????????????????????????????????

???M t?
1. T? v?n bn hng qua ?i?n tho?i, chat tr?c tuy?n v bn hng tr?c ti?p t?i showroom.
2. Cc s?n ph?m chnh: m? ph?m, d??c m? ph?m, th?c ph?m ch?c n?ng.
3. Th?c hi?n ch?m sc KH theo phn cng c?a c?p qu?n l.
4. Duy tr m?i quan h? thn thi?t v?i KH.
5. Tr? l?i cu h?i c?a KH t? mail v m?c bnh lu?n c?a web, fanpage.
6. Xc nh?n ??n hng t? mail v web, fanpage.
7. L?p v gim st ??n hng cho ??n khi KH nh?n ???c s?n ph?m
8. L?p k? ho?ch bn hng, ti?p c?n khch hng t?i cc phng khm, nh thu?c, shop bn hng.,,,

???Yu c?u
1. Nam/ N? t? 20-28 tu?i.
2. T?t nghi?p trung c?p tr? ln cc ngnh kinh t?, qu?n tr? kinh doanh.
3. C ngo?i hnh kh v gi?ng ni d? nghe l m?t l?i th?.
4. G??ng m?t d? nhn, da t khuy?t ?i?m.
5. C kinh nghi?m lm sale, PG, nhn vin ti?p th? s?n ph?m, ch?m sc KH.?u tin ?ng vin ? t?ng lm vi?c ? ngnh lin quan (TPCN, m? ph?m, d??c, spa, th?m m? vi?n).
6. S? d?ng thnh th?o ?ng d?ng Office, m?ng x h?i v cc ?ng d?ng lin l?c( Facebook, Viber, Zalo)
7. Kh? n?ng giao ti?p t?t, ?n ni l?u lot, nhanh nh?n, gi?ng ni d? nghe, khng n?ng ti?ng ??a ph??ng.

???Quy?n l?i
-Th?c hi?n cc cng vi?c lin quan khc theo yu c?u t? c?p trn.
– Cc cng vi?c chi ti?t h?n s? ???c trao ??i khi ph?ng v?n.
– L??ng: 6,000,000 12,000,000 VND.
– C? h?i hu?n luy?n: C c? h?i h?c h?i tch l?y kinh nghi?m kinh doanh bn hng trong ngnh lm ??p v m? ph?m. C? h?i lm vi?c v th?ng ti?n lu di.
– ??ng nghi?p: ?ng vin trng tuy?n s? ???c lm vi?c trong m?t mi tr??ng chuyn nghi?p, n?ng ??ng v?i nhi?u c? h?i th?ng ti?n v m?c l??ng h?p d?n.
– Th??ng L?, T?t theo quy ??nh Lu?t lao ??ng
– Ch? ?? BHXH, BHYT, BHTN ??y ?? theo quy ??nh Lu?t lao ??ng
– Du l?ch trong v ngoi n??c m?i n?m.
– Ngy ngh?: Theo quy ??nh c?a Lu?t lao ??ng.

?YU C?U H? S?:
G?i km ?nh chn dung ho?c ton thn m?i nh?t (b?t bu?c).
??n xin vi?c.
CV ti?ng Vi?t.
S? y?u l l?ch.
Hnh 3*4
B?n sao h? kh?u, ch?ng minh nhn dn, gi?y khm s?c kh?e v cc b?ng c?p c lin quan(c th? b? sung sau).

???CCH G?I H? S?:
1/ G?i H? s?, CV vo email: jpanwellcs@gmail.com
2/ G?i tr?c ti?p t?i cng ty:

H N?i: S? 1B Ng L Th??ng Ki?t, Ph??ng Tr?n H?ng ??o, Qu?n Hon Ki?m.

TP.HCM: 42/4 Nguy?n Minh Hong, P.12, Q. Tn Bnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *