VITAMIN TĂNG TRƯỞNG CHO TRẺ EM TOPLOAN

    Giúp tăng cường sức khỏe cho trẻ đang bị ốm hay vừa ốm dậy.
    – Hỗ trợ trẻ có vấn đề về dạ dày, về dinh dưỡng, biếng ăn nhằm giúp trẻ phục hồi thể trạng, phát triển chiều cao.