VIN NANG KING FUCOIDAN & AGARICUS

– H? tr? mi?n d?ch, t?ng c??ng kh? n?ng khng v trung ha cc g?c t? do.
– Gip ng?n ch?n s? ti?n tri?n c?a t? bo u b??u v t?t cho ng??i ?ang trong qu trnh x? tr? v ha tr?.
– H? tr? b?o v? gan, h? mi?n d?ch, t?ng c??ng s?c ?? khng v ch?ng lo ha c? th?.